Spännande framtid för Tennis på gatan – stöttas av Framåtfonden


Tennis på gatan fick en flygande start 2018. Satsningen möjliggjordes tack vare stöd från Framåtfonden – och nu har projektet beviljats ytterligare 550 000 kronor från fonden för att kunna utvecklas ytterligare.

Tennis på gatan är Svenska Tennisförbundets senaste barn- och ungdomssatsning med syftet att erbjuda tennis till de barn och ungdomar som inte har den naturliga vägen in i vår idrott.
Under året har flera hundra barn fått chansen att prova på tennis. Satsningen inleddes i maj i Stockholm, Göteborg och Malmös förorter och har nu vuxit till att även finnas i Helsingborg Örebro och nu startar verksamheten upp även i Växjö. Varje vecka bedrivs tränarledda tennislektioner på platser i städerna där det vanligtvis inte spelas så mycket tennis.

Svenska Tennisförbundet beviljades tidigare i år 499 000 kronor från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels “Framåtfond”, och nu får förbundet ytterligare 550 000 kronor för att kunna utveckla projektet ytterligare. När satsningen fortsätter 2019 kommer större fokus läggas på att inkludera de nya tennisspelarna i föreningslivet, genom att bygga vidare på kopplingen mellan Tennis på Gatan och de etablerade tennisklubbarna.
– Tennis på gatan syftar till att erbjuda barn och ungdomar i segregerade områden en chans att komma i kontakt med idrotten under kontinuerliga former. Målet med projektet är att det över tid ska fungera som vår övergripande paroll för rekrytering av nya spelare. Via Framåtfonden har vi i år startat upp kontinuerlig verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Örebro. Med årets nya utbetalning kan vi fortsätta satsa och se till att tennisen blir mer inkluderande i fler orter, säger Christer Sjöö, generalsekreterare Svenska Tennisförbundet.

Tennis på gatan är ett av totalt elva idrottsprojekt som får dela på 3 995 000 kronor från Framåtfonden. Gemensamt för alla projektidéer är att de involverar nya former av fysisk aktivitet, något som bedömts som viktigt för att bryta mönster och få fler i rörelse.
– Barn och unga rör sig alldeles för lite i Sverige och vi måste tillsammans hjälpas åt att bryta den trenden. Framåtfonden möjliggör för specialidrottsförbunden att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse. Förhoppningen är att fler hittar glädjen i att leva ett aktivt liv, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.
– Det är fantastiskt att se hur Framåtfonden kan realisera bra idéer, och få följa projektens utveckling från idé till genomförande. Extra glädjande är att många av projekten har fått medel från Framåtfonden tidigare – något som tyder på att de tagits emot väl och gjort skillnad ute i landet, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef på Svenska Spel.

Syftet med Framåtfonden är att bryta trender att få fler personer att röra på sig, vilket är ett viktigt uppdrag enligt Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden:
– Forskning med rörelsemätare visar att barn och ungdomar i stor utsträckning inte når de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. Men det är inte bara barn som inte når rekommendationerna, samma sak gäller vuxna. Därför är Framåtfonden viktig för att möjliggöra för fler att leva ett aktivt liv, unga som gamla, utanför idrottens traditionella ramar, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet.

 

Om Framåtfonden
Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet varje år samtliga specialidrottsförbund en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Förbund som beviljas pengar från fonden vid detta tillfälle är Akademiska Idrottsförbundet, Brottningsförbundet, Badmintonförbundet, Orienteringsförbundet, Roddförbundet, Tennisförbundet, Basketbollförbundet, Skyttesportförbundet, Kanotförbundet och Bowlingförbundet.